top of page

ajatus regulatiivisesta ihoterapiasta

Perinteisesti kauneudenhoitoalalla työskennellään ”oireenmukaisesti”. Tämä tarkoittaa sitä, että tavallisesti ei etsitä syitä ihon ongelmille, vaan niiden ”näkyvistä merkeistä”  eli oireista hankkiudutaan eroon.

Tässä on esimerkki asian selkiyttämiseksi: Kun auton merkkivalo palaa, toimitaan
”oireenmukaisesti”, kun merkkivalon lamppu poistetaan. Sivustakatsoja voisi ajatella, että ”oireenmukainen” ratkaisu on nopea ja yksinkertainen.

Autolija kuitenkin tietää, että merkkivalon palaminen ei ole ongelma, vaan se ilmoittaa viasta. Yksinkertainen ja nopea ratkaisu ei poista tätä ongelmaa.

Tästä syystä kehitimme regulatiivisen ihoterapian. Tässä tapauksessa ”regulatiivinen” on ”oireenmukaisen” vastakohta.

Ihon vauriota ei siis pidetä kiusallisena vaivana, joka pitää peittää, vaan merkkinä ihon toimintahäiriöistä. Yleensä pyrimme käyttämään korvaushoitoja. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaamme puuttuvia aineita ihon omilla aineilla, mikä mahdollistaa ihon itsesäätelyn. Mitä paremmin itsesääntely toimii, sitä vähemmin korvaavia aineita tarvitsee käyttää.

Immuunijärjestelmää ei saa tarpeettomasti ärsyttää eikä ihon mikrobikasvustoa häiritä. Ihoa ei saa myöskään missään nimessä vaurioittaa.

Regulatiivinen ihoterapia kunnioittaa ihon luonnollisia prosesseja. Ne ovat hyödyllisiä ja tärkeitä. Tästä syystä regulatiivinen ihoterapia työskentelee luonnollisten prosessien kanssa eikä niitä vastaan.

Hoidon tehokkuuden kannalta on merkittävää, että jokainen syy ihon ongelmille tunnistetaan.

Regulatiivinen hoito tehoaa vasta, kun ”järjestelmävirheen” syyt ymmärretään.
Tästä syystä kosmetologin osaaminen ja käytännön kokemus ovat välttämättömiä regulatiivisen ihoterapian onnistumiselle.

periaatteet

Rosel Heim nature+sciencen ensisijainen tavoite on niin ihon kuin myös sen monipuolisten ja elintärkeiden toimintojen pitäminen terveenä.

Työmme lähtökohtana toimivat seuraavat seikat:

1. Iho on kiinteä osa immuunisysteemiä.

Orvaskeden kaikki solut ovat immunokompetentteja ja voivat kommunikoida kaikkien muiden elimistön immuunisolujen kanssa. Keholle vieraat aineet, jotka ovat kosketuksissa ihon kanssa, voivat aiheuttaa immuunivasteen muuallakin kuin pelkästään iholla.


2. Ihon mikrobikasvusto on hyödyllinen ja tärkeä.

Se ylläpitää mm. hydrolipidikalvoa, säätelee osaltaan orvaskeden sarveiskerroksen hajoamista, ja se on myös tärkeässä osassa elimistön suojautumisessa taudinaiheuttajia vastaan.

3. Ihon soluvarannot ovat rajalliset.

Ikääntyminen on yhteen suuntaan etenevä prosessi, joka on lopullinen. Solujen jakautuminen vaikuttaa ratkaisevasti ikääntymiseen. Kiihtynyt solunjakautuminen tarkoittaa kiihtynyttä ikääntymistä.

bottom of page